Procedure

Er zijn verschillende vormen van een echtscheiding. Daarnaast kunt u op verschillende manieren een echtscheiding aanvragen. Dit kan samen met uw partner of alleen. In beide gevallen heeft u een advocaat nodig. De rechter beslist daarna over uw echtscheiding of ontbinding van uw huwelijk. Althans als dit nodig is.

Als u het samen eens bent met de scheiding, dan kunt u samen één advocaat nemen. Als u het op vlakken niet eens bent, dan kunt u de hulp inschakelen van een mediator of advocaat. Een mediator helpt om samen een oplossing te vinden voor de dingen waar u het niet over eens bent. U kunt er zelf voor kiezen om een mediator in te schakelen, maar dan moet u wel bereid zijn om samen een oplossing te zoeken. De mediator is onafhankelijk en steunt beide partijen. Nadat u tot oplossingen bent gekomen, worden deze in een overeenkomst geplaatst. Beide partijen onder tekenen deze overeenkomst, waarna deze naar de rechter gaat. Wordt u het na de mediator nog niet eens, denk aan het ouderschapsplan, dan dient u beide een advocaat in te huren.

Procedure
Een scheidingsprocedure heeft verschillende stappen.

Stap 1: Verzoekschrift
Een procedure start bij een verzoekschrift. Hierin wordt de scheiding aangevraagd. De advocaat stuurt het verzoekschrift naar de rechtbank. Stuurt het schrift alleen in, dan krijgt u partner deze ook binnen twee weken. In het verzoekschrift staat het volgende:

  • Naam, voornamen en woonplaats;
  • Naam, voornamen en woonplaats van uw partner;
  • Kinderen jonger dan 18 jaar? Dan staan deze gegevens er ook in;
  • Voor uw kinderen jonger dan 18 jaar moet u ook een ouderschapsplan maken. In dit plan staan afspraken over uw kinderen.

In het verzoekschrift kunt u ook aan de rechter vragen of hij over andere zaken beslissingen neemt. Denk aan de verdeling van bezittingen.

Stap 2: Verweerschrift
Als u het beide eens bent over de scheiding en de afspraken die gemaakt zijn, dan kunt u deze afspraken vastleggen in een overeenkomst: een echtscheidingsconvenant. Heeft u alleen het verzoekschrift ingediend en is uw partner het er niet mee eens, dan dient hij/zij dit kenbaar te maken aan de rechter. Dit kan door een verweer te voeren. Een verweerschrift dient binnen 6 weken te worden ingediend.

Stap 3: De zitting
Als alle stukken bij de rechtbank binnen zijn, stelt de rechtbank een datum vast voor de zitting. Aanwezigheid is niet verplicht. Aan het einde van de zitting vertelt de rechter wanneer hij/zij een beslissing neemt. Soms is er geen zitting. Bijvoorbeeld als samen het verzoekschrift is ingediend en u geen kinderen hebt tussen de 12 en 18 jaar oud. 

Stap 4: De beslissing
Na de zitting neemt de rechter de beslissing. Deze beslissing wordt opgeschreven in de vorm van een beschikking. U krijgt de beschikking via de advocaat thuis gestuurd.

Stap 5: Hoger beroep en cassatie
Als u het niet eens bent met de beslissing of de scheiding, dan kunt u in hoger beroep bij het Gerechtshof. Het Gerechtshof bekijkt de zaak helemaal opnieuw. Daarna volgt er weer een beschikking. Als u het daarna niet eens bent met de beschikking, dan kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad kijkt niet de zaak opnieuw, deze kijkt alleen of de procedure goed gevolgd is. In hoger beroep of in cassatie gaan, dient binnen drie maanden te gebeuren.

Stap 6: Scheiding definitief maken
Om uw scheiding definitief te maken, moet u naar de burgerlijke stand. Daar laat u de beschikking van uw scheiding inschrijven in de registers. Dit geldt voor een echtscheiding en een ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed. U moet dit binnen zes maanden doen, anders blijft u getrouwd.

Voorlopige voorzieningen
Een scheidingsprocedure kost veel tijd. Het duurt al gauw drie maanden, voordat de rechter een beslissing neemt. Als u en uw partner het niet eens worden over dingen die geregeld moeten worden, kan het zelfs meer dan een jaar duren! Dan heeft u twee opties: een mediator inschakelen of een voorlopige voorziening aanvragen. Bij een voorlopige voorziening neemt de rechter alvast een beslissing over de dingen waar u het niet over eens kunt worden. Dit dient te gebeuren binnen vier weken.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen voor:

  • Een beslissing over bij wie de kinderen, jonger dan 18 jaar, gaan wonen;
  • De verdeling van zorg en opvoeding;
  • De omgang met de ouders die niet het gezag heeft;
  • De alimentatie voor de partner en de kinderen;
  • Wie er in het huis blijft wonen.