Ouderschapsplan lijkt positief

Kinderen — Door op 5 oktober 2011 20:08
Uit cijfers is gebleken dat het aantal echtscheidingszaken die bij de Raad van Kinderbescherming terechtkomt, is afgenomen. Volgens de instelling heeft dit te maken met de maatregelen die genomen worden om ‘vechtscheidingen’ te voorkomen. Ouders die willen scheiden zijn namelijk sinds 1 maart 2009 verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen, om de belangen van de kinderen te behartigen. In het ouderschapsplan wordt vastgelegd hoe er voor de kinderen wordt gezorgd, welke ouder wat betaald en op welke manier zij met elkaar in contact blijven. Allemaal afspraken om er voor te zorgen dat de kinderen niet de dupe worden van de echtscheiding. Komen de ouders er zelf niet uit, dan kunnen ze de hulp inroepen van een mediator. De Raad voor de Kinderbescherming voerde in 2009 slechts 4672 gezags- en omgangsonderzoeken uit, maar liefst 244 onderzoeken minder dan in 2008. “Wij vermoeden dat deze maatregelen een positief effect hebben”, aldus een woordvoerder.
Tags: , ,

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk.