Nieuwe regelgeving kinderalimentatie (Pvda/VVD)

Geld — Door op 29 september 2011 21:39

Afgelopen maandag is er hier op de website al aandacht aan besteed. Maar vandaag is er een stap verder gezet in het proces. Twee kamerleden, oud-rechter Jeroen Recourt (PvdA) en oud-advocaat Ard van der Steur (VVD), hebben vandaag een wetsvoorstel ingediend voor een simpel, eerlijk en duidelijk systeem voor het berekenen van de kinderalimentatie. Dit wetsvoorstel hebben zij ingediend omdat het huidige systeem onnodig ingewikkeld en onduidelijk is, waardoor de nodige fricties bij de ouders ontstaan. Om de ouders bij te staan en de belangen van het kind centraal te houden, hebben beide kamerleden dit wetsvoorstel ingediend. Het doel van dit nieuwe systeem is het creëren van meer begrip en een verbeterde acceptatie van de betalingsverplichting bij de gescheiden ouders.

In het wetsvoorstel staat het nieuwe systeem als volgt beschreven: het is een online rekenmodel waarmee de ouders in slechts vijf stappen ieder financiële bijdrage kan uitrekenen. Hierbij wordt uitgegaan van een aantal uitgangspunten, denk aan de vrijheid bieden aan de ouders om een ander bedrag vast te stellen (boven het wettelijk minimum) en dit op te nemen in het ouderschapsplan. Tevens wordt de minimum bijdrage vermeldt zodat de ouders weten wat ze kunnen verwachten. Daarnaast moeten 80% van de gebruikers zelf de (her)berekening kunnen uitvoeren. Komen de ouders er online toch niet uit, dan kunnen zij terecht bij het LBIO voor een (her)berekening. Mochten zij het hier niet met het bedrag eens zijn, dan kunnen ze in hoger beroep gaan bij de rechter.

Naast de PvdA en de VVD, lijken ook de D66 en Groenlinks positief tegenover het wetsvoorstel te staan. Dit zou inhouden dat het wetsvoorstel op een meerderheid van de kamer kan rekenen. Als het voorstel wordt aangenomen, dan wordt er gestreefd om het nieuwe systeem in 2012 in werking te laten treden.

Tags: , , , , , ,

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk.