Mogelijke valkuilen bij een echtscheiding

Scheiden — Door op 25 juli 2011 12:36

Hoewel iedereen zich voorneemt om een echtscheiding zo menselijk mogelijk te laten verlopen, nemen emoties soms de overhand. Door deze wenteling dreigen financiële feiten soms uit beeld te vallen. Het is daarom van belang om tijdig maatregelen te nemen om te voorkomen dat je in een valkuil stapt. Dit voorkomt een ‘vechtscheiding’, en we weten allemaal, dat je daar niet op zit te wachten…

Huwelijkse voorwaarden
Liefde staat bij een huwelijk voorop. Veel mensen gaan er daarom vanuit dat huwelijkse voorwaarden een kleine rol spelen. Hoewel veel mensen een contract aangaan bij de notaris, voeren zij die tijdens het huwelijk niet uit. Prima, als alles goed gaat. Maar wat als je huwelijk op de klippen loopt? Wat dan? Als dat gebeurd moeten de huwelijkse voorwaarden alsnog worden uitgevoerd. Dat kan een eventuele aanleiding zijn tot een lange onnodige felle strijd.

Financieel advies?
Het is verstandig om tijdens de echtscheidingsprocedure een financieel adviseur in te schakelen. Deze kan uw echtscheiding financieel en fiscaal zo optimaal mogelijk afwikkelen. Een scheiding gaat, naast kinderen en emoties, altijd over geld. Om er voor te zorgen dat de belastingsdienst niet de lachende derde wordt, is het verstandig om een financieel hoofdstuk toe te voegen in je echtscheidingsconvenant.

Woning
Als je als persoon na de echtscheiding je huis verlaat, heb je formeel gezien geen eigen woning meer. Toch mag de vertrekker de gezamenlijke woning fiscaal als eigen woning behandelen tot twee jaar na vertrek. Het grote voordeel hiervan is dat gedurende deze twee jaar de hypotheekrente nog aftrekbaar is.

In de meeste gevallen is de woning gezamenlijk eigendom. Als dat het geval is dan moet de eigen woning gedurende de periode op een specifieke manier worden opgegeven in de IB-aangifte. Dat betekent dat de blijver, zijn deel van het eigenwoningforfait op geeft als zijn ‘eigen’ eigenwoningforfait. Het andere deel wordt opgegeven als ‘betaalde alimentatie’. Voor de vertrekker verloopt het eigenwoningforfait dus budgettair neutraal. De renteaftrek kunt u verdelen in uw aangifte.

Overwaarde woning
Als de woning gemeenschappelijk eigendom is, dan moet u de overwaarde delen. Mocht u beiden overeenkomen dat één van beiden de woning plus overwaarde houdt, zodat de ander geen alimentatie hoeft te betalen, dan werkt dat in de praktijk toch anders. De fiscus heeft bij deze regeling alsnog het recht de helft van de overwaarde te belasten met max. 52%. Dit is omdat de fiscus zo’n overeenkomst ziet als afkoop van de alimentatie.

Tevens kan de fiscus besluiten dat het gaat om een belaste schenking. Het is daarom verstandig om in het echtscheidingsconvenant op te nemen dat deze schenking zo beoogt is. Op die manier kan het tegen het lage (echtgenoten)tarief worden afgewikkeld.

Goodwill
Bij de verkoop van een onderneming wordt soms ‘goodwill‘ betaald. Goodwill kan tijdens een echtscheiding een grote rol spelen als deze eerder zakelijk is dan persoonlijk. Persoonlijk houdt in dat het bestaansrecht van de onderneming in grote mate afhankelijk is van de inbreng van de ondernemer zelf. Bij persoonlijke goodwill kom je tijdens de echtscheiding niet in aanmerking voor een verdeling. Bij een zakelijk goodwill wel. Dat betekent dat als de onderneming goodwill kan realiseren zelfs als de ondernemer niet meer bij de onderneming is betrokken, dan komt het in aanmerking voor verdeling.

Vervalbeding
In veel huwelijkse voorwaarden (zie valkuil 1) komt een zogenoemd ‘vervalbeding’ voor. Dit moet er voor zorgen, dat als u nooit uw inkomsten verrekent, dat u de inkomsten met een beperkte terugwerkende kracht alsnog moet doen. Door de uitspraak van de Hoge Raad in 1996, kun je nu geen beroep meer doen op dit vervalbeding.

Er moet dus altijd verrekend worden over de hele huwelijksperiode. Kortom, hoe langer de huwelijksperiode, hoe meer een periodiek verreken beding gaat lijken op gemeenschap van goederen. Wilt u dit voorkomen, dan dient u de huwelijkse voorwaarden regelmatig uit te voeren.

Nabestaandenpensioen
Als u gaat scheiden dat bouwt het nabestaandenpensioen zich op, tot de datum van de scheiding. Dit bedrag blijft gereserveerd voor de langstlevende partner. Dit bedrag kan van belang zijn als één van u afhankelijk is van partneralimentatie. Door het overlijden van de alimentatieplichtige vervalt immers de alimentatie en moet het nabestaandenpensioen dit opvangen.

Het is van belang om hier tijdens de echtscheidingsprocedure rekening mee te houden. Vraag dus altijd een opgave bij echtscheiding aan uw pensioen verzekeraar.

Co-ouderschap
Het is bij co-ouderschap financieel voordelig om de kinderen op twee adressen in te schrijven. Op deze manier ontvangt u beide de ‘alleenstaande-ouderkorting’ voor kinderen tot 27 jaar en nog extra korting voor kinderen tot 16 jaar. Naast deze heffingskorting is er ook nog de ‘inkomensafhankelijke combinatiekorting’ als uw kind jonger is dan 12 jaar en u inkomen uit arbeid of onderneming heeft. Beide kortingen kunnen gezamenlijk een belastingbesparing opleveren tot wel € 4.300 per jaar.

Kinderbijslag
U kunt als ex-partners de kinderbijslag verdelen. Maar als één van beide aantoont dat u de kinderen in belangrijke mate onderhoud – u betaalt minimaal €138 per kind per maand – en u afziet in het echtscheidingsconvenant van de kinderbijslag, dan heeft u recht op aftrek vanwege buitengewone uitgaven. Dit kan u een behoorlijke belastingbesparing opleveren.

De aftrek is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Kinderen tot 6 jaar: € 1.160. Kinderen tussen de 12 en 18 jaar oud: € 1.640

Wij van relatieweg.nl vinden het belangrijk dat uw echtscheiding zo gemakkelijk mogelijk verloopt. Vandaar dat wij u op deze mogelijke valkuilen attenderen.

Tags: , , , , , ,

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk.