Mensen met een partner zijn vaker gelukkig

Geen categorie — Door op 21 december 2012 14:11

In Nederland voelen 9 op de 10 volwassenen zich gelukkig. Dit geldt vooral voor mensen die met een partner samenwonen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek.
Meer dan 80 procent van de mensen die niet samenwoonden gaven aan zich gelukkig te voelen. Van de mensen die wel samenwoonden was 92 procent gelukkig. Dit werd gemeten over de periode 2008-2010.

Wanneer er een partner aanwezig was, droegen kinderen niet bij aan het geluksniveau. Alleenstaanden gaven echter aan zich gelukkiger te voelen als er kinderen thuis woonden (85 procent) dan wanneer er geen kinderen (thuis)woonden (77 procent).

Ook was het niveau van geluk verschillend per leeftijdsgroepen:
– Gemiddeld zijn 18- tot 25-jarige met of zonder relatie even gelukkig.
– Volwassenen ouder dan 25 jaar ervaren wel verschil in geluk. Met partner zijn ze gelukkiger
– Mensen van 45 tot 65 jaar voelen zich 21 procent gelukkiger als ze een partner hebben

Ook opleidingsniveau blijkt van invloed te zijn op het ervaren van geluk, want onder laagopgeleiden is het aantal wat zich gelukkig voelt lager dan onder middelbaar- of hoogopgeleiden. Voor laagopgeleiden hangt het geluksgevoel sterker samen met het hebben van een partner dan voor middelbaar- of hogeropgeleiden.
Het verschil onder laagopgeleiden is ruim 13 procent tegenover 10 procent onder middelbaar- of hogeropgeleiden.

Tags: , , ,

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk.