Kinderen van gescheiden ouders

Kinderen — Door op 23 augustus 2011 09:55

Volwassenen die als kind de scheiding van hun ouders hebben meegemaakt, hebben andere opvattingen over het huwelijk en het gezin. Dit tegenover de personen die niet betrokken waren bij een echtscheiding.

Deze kinderen staan sceptischer tegenover het aangaan van relaties. Zij vinden het belangrijker om van het leven te genieten, dan een gelukkig gezinsleven te hebben. Dat is niet hun voornaamste doel in het leven. Vooral bij mannen zijn deze verschillen merkbaar.

Echtscheiding anno 2011
Tegenwoordig worden echtscheidingen in de huidige samenleving door de Nederlandse bevolking geaccepteerd. In ieder geval, dit geldt voor bijna alle kringen en milieus. Maar wanneer er kinderen bij betrokken zijn, dan is de houding richting de scheiding sceptischer.

Mannen
Mannen van gescheiden ouders nemen duidelijk de stelling in dat alleen wonen meer voordelen heeft dan nadelen, daarom vinden zij het ook lastiger om een partner te vinden om mee samen te wonen of te trouwen. Deze resultaten zijn gebleken uit de doctoraalscriptie Kinderen van gescheiden ouders van A. de Graaf van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Vrouwen
Uit een Amerikaans onderzoek onder vrouwen is gebleken dat vrouwen die de echtscheiding van haar ouders hebben meegemaakt, een grotere kans hebben om zelf te scheiden. Nederlands onderzoek bevestigt deze resultaten.

Resultaten
Bij kinderen van gescheiden ouders is de kans 1.5 keer zo groot dat hun relatie wordt verbroken. Van de mannen die thuis een echtscheiding hebben meegemaakt, scheiden 16% zelf. Van de mannen uit een 2-oudergezin is dit slechts 10%. Bij vrouwen ligt het aantal hoger namelijk 20% tegenover 12%. In beide categorieën hebben zij een iets grotere kans op een echtscheiding.

Gevolgen van de echtscheiding op het kind
Een echtscheiding kan een aantal psychologische gevolgen hebben voor de kinderen. Kinderen zullen, zeker als zij nog jong zijn, de schuld bij henzelf leggen. Ook al heeft de echtscheiding niets met de kinderen te maken, maar is het iets tussen de ouders. Een ander gevolg kan zijn dat kinderen het gevoel hebben dat zij moeten kiezen tussen hun ouders. Zeker als de ouders elkaar in een slecht daglicht hebben staan en dit onbewust overbrengen op het kind, zal het helemaal lastig zijn voor het kind om neutraal tussen zijn/haar ouders te kiezen.

Een ander gevolg dat misschien onderschat wordt is dat de kinderen hun ouders minder vaak zullen zien. Ze wonen immers soms bij de moeder en soms bij de vader. Hierbij het is volgens relatieweg belangrijk dat de ouders allebei belangrijke dingen ondernemen met hun kind. Dus niet dat de vader alleen de leuke dingen doet en de moeder de serieuze dingen zoals een doktersbezoek. Hier moet een balans in gevonden worden. Gebeurd dat niet dan kan er bij de kinderen een vertekend beeld ontstaan…

Tags: , , , , ,

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk.