Kinderadvocaat bij echtscheiding

Kinderen, Scheiden — Door op 20 november 2012 14:56

De rechtsprekende macht in Nederland onderzoekt of kinderen in echtscheidingszaken vaker een eigen vertegenwoordiger moeten krijgen. Soms wordt een advocaat of psycholoog benoemd die zich puur bezighoudt met de belangen van het kind. Soms omdat het kind erom vraagt en soms omdat de rechtsprekende macht denkt dat ouders en kinderen tegenstrijdige belangen hebben.
Momenteel wordt onderzocht of dit vaker zou moeten gebeuren en in welke situaties dit moet worden toegepast.

De Ombudsman en Kinderombudsman presenteerden kortgeleden een onderzoeksrapport waarin een kinderadvocaat aangeraden wordt. In het onderzoeksrapport De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen kwam het volgende discussiepunt naar voren:
– Een kinderrechter kan besluiten een kind onder toezicht te stellen van een gezinsvoogd, als blijkt dat een kind de dupe wordt van de strijd tussen twee echtgenoten.
Volgens de twee ombudsmannen is niet helder zijn of deze maatregel wel zo effectief is.
Daarnaast worden gezinsvoogden soms door ouders als ‘partijdig’ bestempeld en zouden ze te weinig kennis van zaken hebben om met heftige conflicten om te gaan.

Tags: , ,

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk.