Partnerschap registratie

Geregistreerd partnerschap komt tot stand bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze samenlevingsvorm lijkt het sterkst op het huwelijk. Hierbij wordt uitgegaan van gemeenschap van goederen. Nagenoeg het gehele vermogen van beiden wordt dan gemeenschappelijk. Dit kan worden veranderd door de partnerschapvoorwaarden te ondertekenen. De financiële gevolgen van trouwen en geregistreerd partnerschap zijn gelijk.

Erfrecht

Tevens heeft een geregistreerde partner gelijke rechten als bij een huwelijk. Ook geregistreerde partners zijn automatisch elkaars erfgenaam. Hetzelfde geldt voor de kinderen die tijdens een geregistreerd partnerschap geboren worden. Hierbij is ook de wettelijke verdeling van toepassing.

Kinderen

Voor kinderen zijn er echter wel extra regelingen nodig. Bij een geregistreerd partnerschap ontstaan door de geboorte alleen familierechtelijke betrekkingen tussen de moeder en het kind. Familierechtelijke betrekkingen tot de vader ontstaan als hij het kind ‘erkent’. Dit kan met behulp van een ambtenaar van de burgerlijke stand of de notaris. Voor de erkenning is in het beginsel de toestemming van de moeder nodig en van het kind als deze ouder is dan 12 jaar. Vanaf 16 jaar is er alleen de toestemming nodig van het kind.

Beëindiging partnerschapsregistratie

Beëindiging van een partnerschapsregistratie kan door middel van het maken van een convenant, waarin de gevolgen van beëindiging worden geregeld. Met als gevolg dat de overeenkomst bij de notaris of advocaat wordt ondertekend. Daarna wordt de overeenkomst bij de Burgerlijke Stand ingeschreven. Dan pas is de beëindiging officieel.

Alimentatie

Gelijk als bij ontbinding van een huwelijk ontstaan er ook hier dan alimentatierechten en alimentatieverplichtingen.

Ouderschapsplan

Voor minderjarige kinderen die geboren zijn tijdens het geregistreerde partnerschap, is na de beëindiging het ouderschapsplan verplicht.