Geen alimentatie wegens overspel

Geld — Door op 11 augustus 2011 16:49

Dit heeft het Gerechtshof in Den Bosch bepaald. Een vrouw had geen recht op alimentatie omdat zij haar man tijdens het huwelijk jarenlang heeft bedrogen en hem in de waan heeft gelaten dat hij de biologische vader was van haar twee kinderen.

Tijdens de echtscheidingsprocedure claimde de vrouw zowel partner- als kinderalimentatie. De man was in verweer. Uit een DNA-test was gebleken dat hij niet de biologische vader was van de kinderen. Hierdoor vond hij zichzelf niet verplicht om kinderalimentatie te betalen. Tevens vond de man dat hij geen partneralimentatie hoefde  te betalen omdat zijn vrouw hem jarenlang bedrogen heeft.

Kinderalimentatie
Voor de claim omtrent kinderalimentatie, verwees het gerechtshof naar de wet. In artikel 1:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek staat beschreven dat er alleen sprake kan zijn van alimentatieplicht als er sprake is van bloed- of aanverwantschap. Aangezien met 100% zekerheid kon worden vastgesteld dat de man niet de biologische vader is, en dus geen verwantschap is, hoeft hij geen kinderalimentatie te betalen.

Partneralimentatie
Daarnaast moet het gerechtshof een besluit nemen over de partneralimentatie. Deze vorm van alimentatie is gebaseerd op artikel 1:157 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat letterlijk:

De rechter kan bij de echtscheidingsbeschikking of bij latere uitspraak aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft, noch zich in redelijkheid kan verwerven, op diens verzoek ten laste van de andere echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud toekennen.

Hoewel partneralimentatie met name wordt vastgesteld aan de hand van de financiële factoren van beide partijen, heeft het gedrag van de ex-partners ook een rol. In deze zaak heeft het gerechtshof besloten dat de vrouw wangedrag had gepleegd. Het werd de vrouw zwaar aangerekend dat zij buitenechtelijke affaires had en dat zij haar man in de waan had gelaten dat hij de biologische vader is van de kinderen. Onder deze omstandigheden mocht de vrouw niet van de man verlangen dat hij partneralimentatie gaat betalen, zo oordeelde de rechter. Haar verzoek werd dan ook afgewezen.

Tags: , , , , , , ,

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk.