Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een regeling in de Nederlandse Wet inkomstenbelasting 2001. Het is een fictief inkomen dat een eigen woning bezitter moet op tellen bij zijn/haar inkomen uit werk en woning in box 1.

Doordat de bezitter het forfait bij zijn inkomsten moet optellen, nemen de inkomsten toe en moet hij/zij meer belasting betalen.

Het eigenwoningforfait is vastgesteld op een percentage van de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken). Deze Nederlandse wet is in 1994 aangenomen en regelt de waardering van alle onroerende zaken in Nederland ten behoeve van belastingheffing.