Eenzijdige echtscheiding

Scheiden — Door op 19 augustus 2011 16:02

Een echtscheiding is een vervelend proces waarbij de emoties hoog op kunnen lopen. Zeker wanneer alleen één partner wil scheiden. Hierbij is dan sprake van een eenzijdige scheiding. Deze vorm van scheiden loopt in een aantal opzichten anders dan een gezamenlijke echtscheiding.

Echtscheiding
In de meeste gevallen is de partner het er wel over eens dat scheiden de enige oplossing is, aangezien het huwelijk niet lekker loopt. In dat geval wordt er namens beide partners door een advocaat een verzoek tot echtscheiding ingediend bij de rechtbank. Tevens zetten beide partners hun handtekening in de echtscheidingsconvenant. De rechter geeft een beschikking op de echtscheiding af en hierna wordt deze beschikking in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven. Dan is de scheiding officieel.

Bovenstaand voorbeeld gebeurt in de praktijk het meest qua scheidingen. Maar wat als maar één partner wil scheiden. Dan is er sprake van een eenzijdige wens tot scheiden. Als dat het geval is, dan verloopt de echtscheiding op een andere manier.

Eenzijdig verzoek tot echtscheiding
Wanneer de partners niet tot een gezamenlijke aanvraag komen, kan één van beide een eenzijdig verzoek indienen. Dit gaat door middel van een advocaat. Dit verzoek wordt in combinatie met een voorstel voor het convenant ingestuurd, waarbij de gene die het verzoek indient een voorstel samenstelt. Daarna wordt er binnen 14 dagen na indiening een kopie van het verzoekschrift, via een deurwaarder, bij de partner bezorgd.

Verweer
In sommige gevallen gaat de partner na het ontvangen van de kopie, alsnog akkoord met de scheiding. Echter, de partner kan ook bezwaar aan maken. Dit wordt een verweer genoemd. Wil de partner zich verweren, dan dient hij/zij binnen zes weken het verweer bij de rechtbank in te dienen.

Er zijn twee soorten verweer:

  • De partner kan ontkennen dat het huwelijk duurzaam is ontwricht;
  • De partner stelt de voorwaarde voor het akkoord gaan met de echtscheiding; de echtscheiding mag dan niet uitgesproken worden voordat er maatregelen genomen zijn ten aanzien van voortijdig overlijden van diegene die het eenzijdig verzoek ingediend heeft.

De rechter neemt het verweer mee in de uiteindelijke beslissing omtrent het verzoek tot echtscheiding.

Zitting en uitspraak
Wanneer alle benodigde stukken bij de rechtbank zijn binnengekomen, wordt er een datum voor zitting vastgesteld. Beide partners zijn niet verplicht om de zitting bij te wonen. Dit is echter wel het enige moment om eventuele invloed uit te oefenen. Na de zitting zal de rechtbank een beslissing nemen, welke schriftelijke wordt vastgelegd (lees: de beschikking).

Scheidingsbemiddelaar
Mochten de partners er zelfstandig niet uitkomen, dan kunnen zij een scheidingsbemiddelaar inschakelen. Deze is vaak een advocaat die zich gespecialiseerd heeft in echtscheidingen. Deze persoon kan je helpen om sneller en gemakkelijker tot een overeenstemming te komen.

Tags: , , , ,

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk.