Echtscheidingsconvenant

Bij een echtscheidingsproces, is het van belang dat er afspraken gemaakt worden. Deze afspraken kunnen daarna worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Echtscheidingsconvenant
Een echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je partner. In het convenant staan alle afspraken die te maken hebben met de echtscheiding. Denk hierbij aan afspraken over de alimentatie of de woning.

Advocaat
Een scheidingsconvenant wordt vaak opgesteld door een advocaat. Als de rechter het convenant heeft bekrachtigd, dan zijn de afspraken die er in staan vermeld rechtsgeldig. Dit betekent dat het convenant een executoriale titel heeft gekregen, dat gebruikt kan worden door deurwaarders als de (partner)alimentatie niet wordt voldaan.

Ouderschapsplan
Als er minderjarige kinderen in het spel zijn, dan dient er tevens een ouderschapsplan in het convenant te worden opgenomen. Het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant horen beide bij het verzoekschrift tot echtscheiding. Dit komt doordat beide documenten de basis vormen voor een nieuwe toekomst. Om die reden is het van belang dat beide documenten goed worden bekeken door je echtscheidingsbemiddelaar of advocaat. Dit kan later veel problemen voorkomen.

Echtscheidingsverzoek
Als beide partijen het eens zijn over de inhoud van het echtscheidingsconvenant, dan kunnen beide partijen een verzoek indienen tot scheiden. Als beide partijen dit verzoek gezamenlijk indienen, dan kan de echtscheidingsprocedure snel afgerond zijn.

Is dit niet het geval, dan kan het uitlopen op een ‘vechtscheiding’. Hierbij komen de partners tegenover elkaar te staan in de rechtbank. Het kan dan zijn dat de kinderen voor de rechter moeten verschijnen. Dit zal de echtscheiding alleen maar moeilijker maken. Denk daarom in dit geval aan een mediator.