Echtscheiding en pensioen

Een echtscheiding is een emotioneel proces waarbij veel praktische dingen geregeld moeten worden. Er moeten namelijk afspraken gemaakt worden over de verdeling van alle bezittingen en schulden maar in sommige gevallen moet en ook worden nagedacht over eventuele kinderen en de echtelijke woning. In veel gevallen gaat er hierdoor minder aandacht uit naar het pensioen. Hoeveel is er door u en uw partner opgebouwd? En hoe wordt dit verdeeld? Om duidelijk te bieden over dit onderwerp, heeft relatieweg een aantal punten op een rij gezet.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een brochure uitgegeven genaamd: Verdeling van ouderdomspensioen bij echtscheiding. In deze brochure wordt op een praktische manier uitgelegd welke wettelijke regeling geldt bij de verdeling van het ouderdomspensioen bij een echtscheiding (of geregistreerd partnerschap). Hieronder staan een aantal punten weergegeven die in de brochure worden vermeldt.

1. Wettelijke regeling ouderdomspensioen
De wettelijke regeling (Wet verevening pensioenrechten bij scheiding) heeft alleen betrekking op het ouderdomspensioen dat door u of uw partner is opgebouwd tijdens de duur van het huwelijk. Ouderdomspensioen dat buiten deze periode is opgebouwd en het nabestaandenpensioen vallen dus buiten deze regeling. Ook particulier afgesloten lijfrenten en levensverzekeringen vallen niet onder deze wettelijke regeling.

2. Ieder krijgt de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen
De hoofdregel bij deze wet is gebaseerd op een verdeling waarbij beide partners recht hebben op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in het feit dat slecht één van beide partners dit pensioen heeft opgebouwd. U mag samen met uw partner afwijken van deze regeling. U kunt in samenspraak een andere verdeling afspreken of de hele regeling buiten toepassing laten en het ouderdomspensioen niet verdelen.

3. Pensioenuitvoerder
In vrijwel alle gevallen is het belangrijk om de pensioenuitvoerder te laten weten aan wie en voor welk percentage het ouderdomspensioen in de toekomst moet worden uitbetaald. Hier is een speciaal formulier voor. Het is de bedoeling dit formulier zo snel mogelijk na de echtscheiding op te sturen. Voor de meeste gevallen is het voldoende als één van de partners het formulier opstuurt. Als u afwijkt van de standaard regeling, dan moeten beide (ex) partners het formulier ondertekenen en verzenden.

4. Ouderdomspensioen en overlijden
Als één van beide partners overlijdt, dan ontstaat er een nieuwe situatie. Als iemand overlijdt voordat hij/zij met pensioen gaat, dan wordt er geen ouderdomspensioen uitgekeerd en wordt er ook niets verdeeld. Als diegene die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd na de pensioendatum overlijdt, dan stoppen de pensioenbetalingen aan beide partners. Overlijdt de partner die het pensioen niet zelf heeft opgebouwd, dan krijgt de ander weer zijn/haar volledig ouderdomspensioen uitgekeerd.