Wat zijn de rechten van kinderen bij een echtscheiding?

Kinderen — Door op 2 augustus 2011 17:17

Als twee ouders besloten te gaan scheiden, dan beïnvloedt dit proces uiteraard de kinderen. Hoe zij hier mee omgaan is natuurlijk persoonlijk en naast gevoelens hebben zij ook rechten rondom de scheiding. Wat zijn deze rechten? Wij van relatieweg.nl willen u op onderstaande feiten attenderen.

Kinderen die 12 jaar of ouder zijn, mogen zelf de rechter vertellen wat zij van bepaalde zaken van de scheiding van hun ouders vinden. Dit staat beter bekend als kinderverhoor of hoorrecht. Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar en ook met de rechter willen praten, kunnen dat de rechter laten weten. Zij kunnen dan een brief schrijven naar de rechter, of telefonisch contact opnemen met de rechtbank. Als de rechter daarna toestemming geeft, ontvangt het kind een uitnodiging voor een gesprek.

Kinderverhoor
Wat gebeurt er bij een kinderverhoor? Bij dit verhoor informeert de rechter bij het kind naar de volgende zaken: waar en bij wie wil het kind het liefste wonen, naar welke school hij/zij gaat en hoe het kind over de omgangsregeling denkt. Het laatste gaat over hoe vaak en hoe lang het kind zelf naar de ouder wil bij wie hij/zij niet woont.

Het oordeel van de rechter telt. Dit betekent echter niet dat alles wat het kind wilt, ook wordt uitgevoerd. De rechter heeft dankzij het gesprek wel een duidelijker beeld van het kind, hierdoor kan hij/zij beter beoordelen wat het beste voor het kind is.

Uitnodiging van de rechtbank
Kinderen ouder dan 12 jaar ontvangen automatisch bericht van de rechtbank, mits de scheiding door de ouders is aangevraagd. Hierin staat wanneer hij/zij bij de rechtbank wordt verwacht. Het kind mag daarna zelf beslissen of het gaat. Kinderen jonger dan de 12 krijgen alleen een uitnodiging als zij hierom hebben gevraagd. Deze uitnodiging geldt natuurlijk alleen als de ouders een echtscheiding hebben aangevraagd bij de rechter. Is dit niet het geval, dan hoeft het kind niet naar de rechtbank.

Tips
Kinderen die over kinderverhoor of de scheiding van hun ouders willen praten, kunnen contact opnemen met bijvoorbeeld de Kindertelefoon, of een Jongeren Informatie Punt (JIP).

Tags: , , , , , ,

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk.