Redenen voor echtscheiding

Scheiden — Door op 28 juni 2011 12:16

Echtscheidingen komen in Nederland steeds vaker voor. Er zijn verschillende redenen om het huwelijk te ontbinden. In onderstaande tabel, uit een onderzoek van het CBS, wordt onderscheidt gemaakt tussen mannen en vrouwen.

Redenen voor echtscheiding

Bron: CBS

Opvallend is dat veel percentages redelijk gelijk liggen bij de seksen. De meest voornaamste reden is dat de karakters botsen of dat er iemand anders in het spel is. Ongeveer 39% van de mannen geeft aan dat een ander de reden is voor de breuk.

Vormen van echtscheiding
Er zijn drie verschillende vormen van scheiden, namelijk: echtscheiding, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk.

Bij de echtscheiding wordt het huwelijk officieel beëindigd. Hierbij worden alle juridische banden met elkaar verbroken. In de meeste gevallen worden de afspraken in een echtscheidingsconvenant vastgelegd.

Bij scheiding van tafel en bed, blijf je volgens de wet getrouwd maar leef je gescheiden. Deze vorm wordt meestal gekozen vanwege geloofsovertuiging of de hoge kosten van een echtscheiding. Deze vorm kan worden ontbonden bij de laatste vorm van scheiding. Hierbij wordt de scheiding van tafel en bed officieel gemaakt door het te laten ontbinden bij de rechter.

Tips bij een echtscheiding

 • Vergaar en lees zoveel mogelijk informatie;
 • Vind fysieke en mentale rust;
 • Kies maximaal twee vertrouwenspersonen, buiten de familie, aan wie je je verhaal kwijt kunt;
 • Respecteer elkaars mening en gevoelens, woede of negeren is zinloos;
 • Probeer zoveel mogelijk samen het standpunt in te nemen om het proces geruisloos te laten verlopen;
 • Kies voor jezelf een invulling van de uitvoering (mediator, advocaat) en maak dit bespreekbaar bij je toekomstige ex-partner;
 • Communiceer zo min mogelijk via e-mail of andersoortige media, maar bespreek de punten face to face;
 • Kijk of een mediator in de rechtsbijstandverzekering zit;
 • Verwerk eerst de eerste emoties, voordat over de financiën gesproken wordt.

Regelen bij een echtscheiding
Voordat het huwelijk officieel kan worden ontbonden, zijn er een aantal zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Hieronder staat in een opsomming een aantal zaken beschreven.

 • Kosten van de echtscheiding, mediator/procureur/griffiekosten;
 • Alimentatie voor de andere partner;
 • Eventuele kinderalimentatie;
 • Scheiden van inboedel, gemeenschappelijk vermogen inclusief woning;
 • Verkopen van woning of woning aan één van beide toebedelen;
 • Huisvesting;
 • Hypotheek, partner laten ontslaan van hoofdelijke aansprakelijkheid;
 • Schrappen van partner uit de hypotheekakte (royementsakte);
 • Opheffen van gemeenschappelijke rekeningen;
 • Definitieve aanslag van de fiscus over het jaar van de echtscheiding;
 • Pensioenrechten;
 • Levensverzekeringen;
 • Testamenten.
Tags: , , ,

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk.