Pensioen

Scheiden — Door op 29 augustus 2011 13:11

Maakt mijn partner aanspraak op mijn pensioen? En wat gebeurd er bij een eventuele echtscheiding? Kan ik dit van te voren regelen en heeft het invloed op welke manier wij zijn getrouwd, gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden? Deze vragen geven stof tot nadenken en voor de beantwoording van deze vragen, wordt er eerst onderscheid gemaakt tussen de verdeling van het ouderdomspensioen en de toebedeling van het partnerpensioen bij een echtscheiding.

Ouderdomspensioen

Zoals op de pagina Echtscheiding en pensioen al deels wordt uitgelegd, vindt de verdeling van het ouderdomspensioen plaats op basis van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS). Deze afspraken behoren niet tot de huwelijkse goederengemeenschap.

In de wet staat vast dat beide partners recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens hun huwelijk is opgebouwd. De WVPS is regelend recht. De ex-partners hebben de mogelijkheid om de wet uit te sluiten. Dit kan bij huwelijkse voorwaarden of in een schriftelijke overeenkomst (echtscheidingsconvenant).

Ook als je in gemeenschap van goederen wilt trouwen, dan kan de WVPS op voorhand worden uitgesloten. In de praktijk betekent dat dat er via de notaris toch huwelijkse voorwaarden worden opgesteld. In deze voorwaarden wordt geregeld dat er een algehele gemeenschap van goederen ontstaat en dat de wet bij echtscheiding wordt uitgesloten.

De wet is ook van toepassing op geregistreerde partners. Hierbij kan de wet worden uitgesloten door middel van het verwerken in de partnerschapsvoorwaarden. Het is verstandig om in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden niet alleen op te nemen dat de WVPS wordt uitgesloten, maar dat er bij de echtscheiding ook geen verrekening van de waarde van de pensioenaanspraken plaatsvindt.

Partnerpensioen
Bij een echtscheiding heeft de partner recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit voor werknemers geregeld in de Pensioenwet (PW). Het bijzonder partnerpensioen is gelijk aan de aanspraak op partnerpensioen die zou ontstaan als de dienstbetrekking op de echtscheidingsdatum zou zijn geëindigd.

Het recht op dit pensioen kan bij de echtscheiding worden uitgesloten. Net als bij het ouderdomspensioen kan dit bij de huwelijkse/partnerschapsvoorwaarden of in een echtscheidingsconvenant. Het is belangrijk om de uitsluiting van bijzonder partnerpensioen afzonderlijk te benoemen.

Bij dit pensioen gelden nog een aantal bijzonderheden:

  • Het recht op bijzonder partnerpensioen geldt niet alleen voor gehuwden en geregistreerde partners, maar geldt ook voor ongeregistreerd samenwonende partners. Dit alleen als het is overeengekomen in de pensioenregeling.
  • Een afwijkende afspraak met betrekking tot het bijzonder nabestaandenpensioen, waaronder het uitsluiten daarvan, is alleen geldig als de pensioenuitvoerder instemt met de afwijkende afspraak.
  • De voorwaarden van de pensioenuitvoerder kunnen bepalen dat er geen recht op partnerpensioen bestaat bij de beëindiging van het dienstverband. Dat is vaak het geval als het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd. In dat geval ontstaat er bij een echtscheiding ook geen aanspraak op bijzonder partnerpensioen.
Tags: , , , , , , , ,

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk.