Partneralimentatie

Bij een huwelijk ontstaat een wederzijdse onderhoudsplicht. Deze plicht loopt na de scheiding door. De partner die zelf over onvoldoende middelen beschikt, kan partneralimentatie vragen. Dit recht geldt alleen als er sprake is geweest van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Als een relatiebreuk ontstaat bij een stel dat alleen heeft samengewoond, dan is er geen onderhoudsplicht richting de ex.

Alimentatiebedrag
De partneralimentatie kan op twee manieren worden vastgesteld. Het kan in onderling overleg of via een rechter. Mochten er kinderen in het spel zijn dan gaat de kinderalimentatie altijd voor. Als het bedrag wordt vastgesteld door de rechter dan kijkt hij naar verschillende aspecten. Zowel naar de cijfers als naar de huidige situatie. De rechter houdt bijvoorbeeld rekening met de woonkosten. Misschien kan één van beide partijen goedkoper gaan wonen. Als er kinderen zijn die verdienen dan kijkt de rechter of zij kostgeld kunnen betalen.

Bereken alimentatie
Het alimentatiebedrag wordt berekend met behulp van Trema-normen. Hierbij wordt enerzijds rekening gehouden met wat de ene partner kan betalen en anderzijds met wat de andere partner nodig heeft.

Er wordt eerst gekeken naar het netto-inkomen van de ex-partner, daarna naar wat hij/zij zelf nodig heeft om te leven en tevens naar wat hij/zij kan missen. Een deel van dit bedrag is beschikbaar voor de alimentatie voor de kinderen, indien deze een rol spelen. Wanneer er dan een bedrag overblijft is dat voor de ex-partner.

Het bedrag wordt berekent aan de hand van vier stappen:

  1. Wat is het netto inkomen van de ex-partner?
  2. Hoeveel geld heeft de ex-partner zelf nodig? Dat heet: draagkrachtloos inkomen.
  3. Dit bedrag wordt van het netto-inkomen gehaald, waardoor er bedrag overblijft dat draagkrachtruimte heet. Dit bedrag wordt tussen beide partners verdeeld.
  4. Mocht de ex-partner belastingvoordeel krijgen omdat hij alimentatie betaald, dan wordt dit voordeel bij het bedrag opgeteld. 

Verzekeringen
Een echtscheiding heeft ook gevolgen voor verschillende zaken zoals verzekeringen en leningen, die tijdens het huwelijk zijn afgesloten. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de hypotheek en pensioenrechten. Deze zaken moeten onderling worden verdeeld.

Fiscaal
Degene die alimentatie ontvangt moet hierover belasting betalen. Degene die de alimentatie betaalt, kan dit bedrag aftrekken van de belasting.

Duur alimentatie
Voor het vaststellen van de duur van partneralimentatie is het van belang wanneer de scheiding is uitgesproken. Hierbij gelden namelijk andere regels.

  • Scheiding voor 1-7-1994: Hierbij is de parteralimentatieplicht maximaal 15 jaar. In een geval van uitzondering kan er om verlenging worden gevraagd bij de rechter.
  • Scheiding na 1-7-1994: Hierbij is de maximale periode 12 jaar. Dit geldt zowel voor onderlinge regeling als een regeling uitgesproken door de rechter. Ook hier kan eventuele verlenging worden aangevraagd.
  • Huwelijk <5 jaar: Wanneer een huwelijk korter heeft geduurd dan 5 jaar en er geen kinderen in dit huwelijk zijn geboren, dan is de duur van de alimentatie maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.

Vervallen partneralimentatie
Partneralimentatie vervalt wanneer de ontvanger opnieuw trouwt of gaat samenwonen. Wanneer bij de vaststelling van de alimentatie een periode is afgesproken, dan vervalt het als de periode is afgelopen.