Kinderalimentatie

Partners zijn niet alleen onderhoudsplichtig aan elkaar, maar ook naar de kinderen. Bij kinderalimentatie wordt er naar gestreefd om de levensstandaard voor de kinderen niet te laten dalen na de echtscheiding. Als ouder ben je verplicht om na de echtscheiding, naar draagkracht, mee te betalen aan de kosten van de opvoeding en onderhoud van het kind. Deze verplichting stopt op het moment dat het kind 21 is. Wij van relatieweg.nl hebben een aantal dingen op een rijtje gezet.

Alimentatiebedrag
Het gemiddelde bedrag per maand is € 131,-. Mochten de ouders meer te besteden hebben, dan kan het bedrag hoger worden. Dit ligt met name aan, hoe de financiële situatie was tijdens het huwelijk. Het uitgangspunt blijft dat kinderen de normale dingen kunnen blijven doen, zoals een sport of muziekles.

Mocht u de hoogte van het alimentatiebedrag willen berekenen, dan kan dat hier: www.kinderalimentatie-berekenen.nl

Stijging hoogte alimentatie
Net zoals jaarlijks de hoogte van de inkomens stijgen, stijgt ook de hoogte van de kinderalimentatie. Dit percentage wordt jaarlijks  door de minister van Justitie bepaald en is voor iedereen gelijk.

Vaststellen alimentatiebedrag
Ouders van minderjarige kinderen kunnen gezamenlijk het alimentatiebedrag vaststellen. Deze afspraak wordt vastgelegd in de scheidingsconvenant. Dit is een juridisch document waarin de afspraken staan vermeld. Bij een echtscheiding bepaalt de rechter of het afgesproken bedrag redelijk is. Mocht de rechter vinden dat het bedrag onmogelijk het kind kan onderhouden, dan stelt hij/zij een hoger bedrag vast.

Het is verstandig om de kinderalimentatie in het verzoekschrift, tot het uitspreken van scheiding, vast te leggen. De rechter zal dan in zijn beslissing, het overeengekomen bedrag bekrachtigen.

Mochten de ouders er niet uit komen, dan bepaalt de rechter de hoogte van het bedrag. Dit gebeurt tevens ook als de ouders geen bedrag kunnen samenstellen in afspraak met het meerderjarige kind. Behalve de hoogte van het bedrag, bepaalt de rechter ook wanneer de eerste betaling is, alsmede de voorwaarden daarvan.

Meerderjarige kinderen
Ouders zijn verplicht om kinderalimentatie te betalen voor het onderhoud van het kind tot zijn/haar 21e levensjaar. Bij het bepalen van het bedrag heeft het kind in dit geval recht van spreken. Als het kind meerderjarig wordt nadat de scheiding, dan verandert tevens de alimentatie afspraak. Het is dan niet meer de afspraak tussen de ouders, maar tussen de betalende ouder en het kind. Vanaf de 18e verjaardag wordt de kinderalimentatie rechtstreeks aan het kind betaald.

Studie
De alimentatie voor een meerderjarig kind veranderd van kosten voor opvoeding en onderhoud, naar kosten voor levensonderhoud en studie. Als de kinderalimentatie door de rechter is vastgesteld, dan loopt dit gewoon door totdat het kind 21 is.  In de praktijk maakt het qua bedrag niet uit of het kind studeert of niet. Dit is omdat de kosten nauwelijks verschillen.

Vaststellen kinderalimentatie voor meerderjarige kinderen
Voor het vaststellen van kinderalimentatie bij meerderjarige kinderen (18-21 jaar), kijkt de rechter naar de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders.

Vervallen kinderalimentatie
De kinderalimentatie vervalt als het kind de leeftijd van 21 heeft bereikt. Ouders blijven echter in sommige gevallen verplicht bij te dragen in het levensonderhoud van meerderjarige kinderen. Dit indien kinderen ‘behoeftig’ zijn, bijvoorbeeld als zij gehandicapt zijn.

Tevens dienen ouders, die daartoe financieel in staat zijn, hun kinderen ouder dan 21 jaar, de gelegenheid te geven om hun studie binnen een redelijke termijn af te ronden.