Kinderalimentatie onder jongeren

Geld — Door op 25 augustus 2011 10:09

Als ouders besluiten te gaan scheiden, dat is kinderalimentatie meestal een direct gevolg. Dit komt in de meeste gevallen voor. Kinderalimentatie houdt in dat beide ouders zorg dragen voor de kinderen. Want beide ouders hebben deze onderhoudsplicht. Kinderalimentatie is in het leven geroepen om er voor te zorgen dat de levensstandaard van de kinderen niet daalt na de echtscheiding.

Deze onderhoudsplicht, ook wel bekend als de kinderalimentatie, stopt als het kind 21 is. Er wordt gesproken over jongmeerderjarige kinderen als de kinderen tussen de 18 en 21 jaar zijn. Deze onderhoudsplicht geldt trouwens voor alle ouders (stiefouders, adoptie-ouders, voogden etc.) niet alleen voor gescheiden ouders. De kosten waarin de ouders moeten voorzien bij deze groep zijn voor levensonderhoud en studie. Deze kosten zijn ongeveer hetzelfde als de kosten voor opvoeding en verzorging, waarvoor de kinderalimentatie bedoeld is.

Jongeren
De kinderalimentatie dient vanaf de 18e verjaardag rechtstreeks aan het kind te worden uitbetaald, tenzij het jongmeerderjarige kind zelf anders besluit. In geval van gescheiden ouders, waarbij de kinderalimentatie door de rechter is bepaald, wordt hetzelfde alimentatiebedrag aangehouden totdat het kind 21 jaar wordt. Deze keuze is gemaakt omdat de kosten van de opvoeding en verzorging in de praktijk nauwelijks verschillen van die van levensonderhoud en studie.

Wijziging alimentatiebedrag
Als omstandigheden wijzigen heeft dit mogelijk gevolgen voor het alimentatiebedrag. Voor het wijzigen van het bedrag kan er via een advocaat een wijzigingsverzoek worden ingediend. Vervolgens kan de rechter een nieuw bedrag vaststellen. De rechter kijkt hierbij naar de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders. Nibud-normen of normen uit de Wet Studiefinanciering kunnen hierbij behulpzaam zijn. Gebeurtenissen die van invloed zijn op het inkomen of de draagkracht kunnen aanleiding zijn voor een herziening. Denk bijvoorbeeld aan ontslag of werkeloosheid, hypotheeklasten of het aangaan van een geregistreerd partnerschap.

Matigen
De rechter kan besluiten om de onderhoudsplicht te matigen als het kind bijvoorbeeld zijn/haar studie niet serieus neemt. Of als de studiekeuze van het kind niet reëel is of het kind zich zo misdraagt dat een bijdrage in het levensonderhoud niet van de ouders kan worden gevergd.

Tags: , , , ,

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk.