Co-ouderschap

Co-ouderschap is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat de ouders, na de echtscheiding, hun kinderen gezamenlijk willen opvoeden. Hierbij verblijven de kinderen deels bij de vader en deels bij de moeder.

Het is meer dan een omgangsregeling. De dagelijkse zorg en opvoeding van de kinderen, wordt zoveel mogelijk onder de ouders verdeeld. Belangrijke beslissingen worden gezamenlijk genomen. Bij een co-ouderschapsregeling heeft het kind één hoofdverblijfplaats en wisselt het verder tussen de ouders af.

Co-ouderschap voor de wet

Wettelijk gezien bestaat de co-ouderschapsregeling niet. Het is namelijk niet vermeld in het Burgerlijk Wetboek. Hoewel co-ouderschap geen wettelijke status heeft, neemt het aantal co-ouderschappen gestaag toe.

Bij het aantal echtscheidingen in 2006, was bij 15% van de gevallen een co-ouderschapsregeling. Hoewel het nog niet wettelijk erkend is, houd de overheid er steeds beter rekening mee.

Ouders

Voor een co-ouderschapsregeling is de medewerking van beide ouders van belang. Het is daarom belangrijk dat de ouders hun conflicten opzij kunnen zetten. De regeling moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen en respect, is dit niet het geval dat werkt de regeling, in de meeste gevallen, niet. Het is van belang dat ze een positieve houding hebben.

Kinderen

Het belangrijkste is dat de kinderen een veilige thuisbasis hebben. De gevolgen van een co-ouderschapsregeling kunnen namelijk negatief zijn voor de kinderen. Omdat ze steeds hun leefwijze moeten aanpassen, kan dit hun het gevoel geven dat ze nergens thuis horen. De kinderen kunnen te maken krijgen met loyaliteitsconflicten, die hun gevoel van veiligheid en zekerheid ondermijnen.

Afspraken

Het is van belang dat de ouders in het begin een aantal afspraken vastleggen omtrent de regeling. Hoe de verdeling van het co-ouderschap er uit ziet, is afhankelijk van de praktische mogelijkheden van de ouders en kinderen (lees: werk en school). Bij een co-ouderschap dient rekening gehouden te worden met de belangen van de ouders en de kinderen.

De afspraken kunnen worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of in een co-oudercontract. In het ouderschapsplan kunnen alle afspraken worden vastgelegd rondom de verzorging en opvoeding van de kinderen die niet in het echtscheidingsconvenant staan.

Wijzigingen
Het kan zijn dat in de loop van tijd de afspraken moeten wijzigen, dit omdat de situatie wijzigt. Bij een wijziging is het van belang dat beide partijen het er mee eens zijn. Hierbij kan ook geluisterd worden naar de mening van de kinderen, dit is echter niet doorslaggevend. Een wijziging kan niet door één ouder worden doorgevoerd.

Echtscheidingsconvenant

Wanneer in het echtscheidingsconvenant gebruik wordt gemaakt van de term co-ouderschap, moet er met de Sociale Verzekeringsbank (kinderbijslag) en de fiscus (éénouderheffingskorting) afspraken worden gemaakt over de verdeling van de kinderbijslag en de korting tussen de ouders.

Soms is het fiscaal voordeliger om in het convenant de term co-ouderschap niet of anders te benoemen, waardoor de ouders beide recht krijgen op éénouderheffingskorting.

Kinderalimentatie

Wanneer er een verschil tussen het inkomen van beide ouders bestaat, is de kinderalimentatie van toepassing.