Aftrekbaarheid partneralimentatie ter discussie!

Geld — Door op 19 september 2011 09:28

De staatssecretaris van Financiën heeft in de Fiscale Agenda aangekondigd de partneralimentatie niet langer fiscaal aftrekbaar te willen stellen. Daarnaast heeft hij gezegd dat hij de kinderalimentatie wil defiscaliseren. Deze maatregel kan er toe leiden dat een hoop belastingplichtigen een wijzigingsverzoek van alimentatie zullen moeten doen. Als het aan de staatssecretaris ligt, gaat de maatregel op 1 januari 2012 in. Maar, er is nog niet zeker of deze maatregel wordt ingesteld.

Dit is gepubliceerd op de website van de rijksoverheid: “In het kader van een vereenvoudiging onderzoekt het kabinet de fiscale behandeling van partneralimentatie. Deze alimentatie is thans bij de alimentatieplichtige aftrekbaar en bij de alimentatiegerechtigde belast. De regeling is arbeidsintensief voor de Belastingdienst, mede door het ontbreken van informatie van derden, en leidt per saldo tot een forse budgettaire derving. Bij het vaststellen van partneralimentatie wordt doorgaans rekening gehouden met de fiscale aftrekbaarheid bij de alimentatieplichtige, dus bij defiscalisering zal de alimentatievaststelling op dit punt moeten worden aangepast.  Ook werkt defiscalisering door in inkomensafhankelijke regelingen als de toeslagen, en mogelijk ook in de bijstand. In verband met deze doorwerking en vraagstukken rondom overgangsrecht, zal het kabinet de komende tijd zorgvuldig onderzoeken of defiscaliseren van partneralimentatie haalbaar is.”

Tags: , , , ,

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk.